baner
 
Strona główna
Katedra i Zakład Toksykologii
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
English version
 

Kontakt
O zwierzętarni
Obrazy

 
Kontakt:
Kierownik zwierzętarni: dr Czesław Sadowski
Lokalizacja: Pawilon B
tel.: +48 61 847-20-81 w.35

 
Zwierzętarnia Katedry i Zakładu Toksykologii
 

Zwierzętarnia Katedry i Zakładu Toksykologii - kategorii konwencjonalnej CV I składa się z części hodowlano-eksperymentalnej o powierzchni 168 m2 , z części gospodarczo- technicznej o powierzchni 140 m2 oraz z części socjalno- rekreacyjnej o powierzchni 55 m2.

Część hodowlano-eksperymentalna (zamknięta) składa się z trzech boksów hodowlanych z czterech boksów eksperymentalnych z pokoju kwarantanny i pokoju klatek metabolicznych oraz z korytarza wewnętrznego. Wejście do zwierzętarni odbywa się poprzez śluzę (zmiana odzieży na ochronną oraz obuwia, mycie rąk). Bezpośrednio do wejścia na korytarz zwierzętarni przylegają pomieszczenia autoklawu przelotowego, w którym wyjaławia się butelki z wodą do picia, ściółkę, klatki, pozostały sprzęt hodowlany. Wszystkie pomieszczenia części hodowlano-eksperymentalnej wykończone są w sposób umożliwiający utrzymanie wysokiego standardu czystości. Pomieszczenia nie posiadają okien, są oświetlone przez 12 godzin na dobę regulowanym automatycznie sztucznym światłem. Wentylacja na poziomie 7 wymian na godz. temp. 22oC . Część gospodarczo techniczna (otwarta) składa się z magazynów: paszy, ściółki, sprzętu i klatek oraz zmywalni i suszarni.

Część socjalno-rekreacyjna składa się z szatni, węzła sanitarno higienicznego, pryszniców i pokoju rekreacyjnego.

W skład zwierzętarni wchodzi również pokój zabiegowo-operacyjny.

W zwierzętarni hodowane są obecnie szczury: szczepy wsobne BN/CmdAmp, LEW/CmdAmp oraz niekrewniacze Amp: WIST, Hsd: SD (Sprague Dawley)

Zwierzęta poddawane są okresowej kontroli zdrowia. Otrzymywane wyniki w pełni umożliwiają zaszeregowanie zwierząt do kategorii CV I.

Zwierzętarnia prowadzi sprzedaż zwierząt do innych jednostek badawczych, możliwa jest hodowla zwierząt w trakcie prowadzenia na nich eksperymentów, możliwe jest także zlecenie Katedrze badania toksyczności substancji chemicznych.


POWRÓT

 

Zwierzętarnia
 

Kierownik Zwierzętarni,
dr Czesław Sadowski


Personel Zwierzętarni
Autoklaw przelotowy
Klatka i butelki po procesie wyjaławiania

   
     
 


POWRÓT

 

 
POZNAŃ 2005