DydaktykaKatedra Toksykologii prowadzi zajęcia:


 • z toksykologii dla studentów IV roku kierunku farmacja i analityka medyczna;

 • z podstaw toksykologii dla studentów III roku kierunku kosmetologia pierwszego stopnia

 • z toksykologicznych badań przedklinicznych dla studentów II roku kierunku biotechnologia drugiego stopnia

 • z higieny i toksykologii dla studentów II roku kierunku dietetyka

 • statystyka z elementami matematyki dla studentów I roku kierunku analityka medyczna

 • z matematyki dla studentów I roku kierunku farmacja

 • ze statystyki dla studentów I roku kierunku farmacja

 • z elementów statystyki i biostatystyki dla studentów I roku kierunku analityka kryminalistyczna i sądowa

 • z toksykologii kosmetyków dla studentów II roku studiów uzupełniających magisterskich, kierunek Kosmetologia, studia niestacjonarne.


 • Zajęcia fakultatywne:


 • Pharmaceutical Biotechnology

 • Fakultet dla osób uczestniczących z wykonywaniu procedur na zwierzętach

 • Toksyczność substancji uzależniających

 • Toksykologia środowiskowa

 • Ostre zatrucia i aspekty diagnostyczne i kliniczne


 • Dla słuchaczy Niestacjonarnych Studiów Podyplomowych realizowane są zajęcia dydaktyczne w zakresie toksykologii, toksykologii kosmetyków, edukacji i poradnictwa żywieniowego oraz bezpieczeństwa żywności i żywienia.

  Na kierunkach anglojęzycznych 6-year MD i 6-year PharmD pracownicy Katedry realizują zajęcia z przedmiotów Hygiene oraz Hygiene and epidemiology.

  W Katedrze funkcjonuje koło naukowe zrzeszające studentów Wydziału Farmaceutycznego. Ponadto w Katedrze realizowane są prace magisterskie przez studentów Uniwersytetu Medycznego.